Directory Listing of //Bhai_Dharam_Singh_Ji_Zakhmi/

Folder..   
Mat Dekh Bhula Visra Tera Chit Na Away.mp3Mat Dekh Bhula Visra Tera Chit Na Away.mp3 3789KB Jul 07 2013 10:39:55 PM
sarnee thakur.mp3sarnee thakur.mp3 5778KB Jul 07 2013 10:59:04 PM
Apunay Satgur Kay Baleharray.mp3Apunay Satgur Kay Baleharray.mp3 5837KB Jul 07 2013 10:05:03 PM
Zahir Pir Jagat Gur Baba.mp3Zahir Pir Jagat Gur Baba.mp3 6031KB Jul 07 2013 11:04:24 PM
Sach Kaho Sun Leho Sabe.mp3Sach Kaho Sun Leho Sabe.mp3 6418KB Jul 07 2013 10:54:06 PM
Gur Puray Charni Layaa.mp3Gur Puray Charni Layaa.mp3 7026KB Jul 07 2013 10:19:12 PM
Naam Binaa Matte Sang Ralyaa.mp3Naam Binaa Matte Sang Ralyaa.mp3 7398KB Jul 07 2013 10:45:07 PM
Panth Chalee Tab Jagat.mp3Panth Chalee Tab Jagat.mp3 7538KB Jul 07 2013 10:47:18 PM
Ray Nar Eh Sachi.mp3Ray Nar Eh Sachi.mp3 8048KB Jul 07 2013 10:52:21 PM
Asavanti Aas Gusai.mp3Asavanti Aas Gusai.mp3 8051KB Jul 07 2013 10:08:04 PM
Sun Vadbhageeaa.mp3Sun Vadbhageeaa.mp3 8077KB Jul 07 2013 11:02:24 PM
Har Jass Ray Mana Gaye Lai.mp3Har Jass Ray Mana Gaye Lai.mp3 8945KB Jul 07 2013 10:23:54 PM
Mith Bolra Ji Har Sajjan.mp3Mith Bolra Ji Har Sajjan.mp3 9008KB Jul 07 2013 10:44:06 PM
Jeth Jorandha Loreeai.mp3Jeth Jorandha Loreeai.mp3 9072KB Jul 07 2013 10:28:05 PM
Asay Gur Koo Bal Bal.mp3Asay Gur Koo Bal Bal.mp3 9170KB Jul 07 2013 10:08:18 PM
Dhan Dhan Ram Dass Gur.mp3Dhan Dhan Ram Dass Gur.mp3 9496KB Jul 07 2013 10:14:31 PM
Jaagat Joot Jappay.mp3Jaagat Joot Jappay.mp3 9788KB Jul 07 2013 10:26:56 PM
Dheero Dekh Tumaray Rangaa.mp3Dheero Dekh Tumaray Rangaa.mp3 9993KB Jul 07 2013 10:14:47 PM
Rakh Rakh Meray Bethlaa.mp3Rakh Rakh Meray Bethlaa.mp3 10268KB Jul 07 2013 10:50:44 PM
Rain Dinas Parbhat Tuzee.mp3Rain Dinas Parbhat Tuzee.mp3 10672KB Jul 07 2013 10:49:55 PM
Chatrik Chit Su Chit.mp3Chatrik Chit Su Chit.mp3 10849KB Jul 07 2013 10:13:19 PM
Beet Jahay Beet Jahay.mp3Beet Jahay Beet Jahay.mp3 10903KB Jul 07 2013 10:11:03 PM
Lalan Ravia Kawan Gati Re.mp3Lalan Ravia Kawan Gati Re.mp3 10935KB Jul 07 2013 10:36:15 PM
Hamari Payari Amritdhari.mp3Hamari Payari Amritdhari.mp3 10990KB Jul 07 2013 10:23:40 PM
Laekh na mitee he sakhee jo likhar Kartar.mp3Laekh na mitee he sakhee jo likhar Kartar.mp3 11413KB Jul 07 2013 10:35:56 PM
Kuchil Kathor Kapat Kaami.mp3Kuchil Kathor Kapat Kaami.mp3 11434KB Jul 07 2013 10:34:31 PM
Dukh Bhanjan Tera Naam Ji.mp3Dukh Bhanjan Tera Naam Ji.mp3 11526KB Jul 07 2013 10:16:08 PM
Kya Gun Teray Saar Samaali.mp3Kya Gun Teray Saar Samaali.mp3 11574KB Jul 07 2013 10:35:10 PM
Sach Naam Mera Man Laga.mp3Sach Naam Mera Man Laga.mp3 11688KB Jul 07 2013 10:54:24 PM
Sewak Ko Nikti Hoye Dikhaway.mp3Sewak Ko Nikti Hoye Dikhaway.mp3 12088KB Jul 07 2013 11:00:17 PM
Ray Jan Mann Madhoo Seon.mp3Ray Jan Mann Madhoo Seon.mp3 12114KB Jul 07 2013 10:52:08 PM
Doway Thave Rakhay Gur Suray.mp3Doway Thave Rakhay Gur Suray.mp3 12227KB Jul 07 2013 10:15:50 PM
Man Anad Bhaya.mp3Man Anad Bhaya.mp3 12400KB Jul 07 2013 10:37:36 PM
Nit Japiye Sass Girass.mp3Nit Japiye Sass Girass.mp3 12532KB Jul 07 2013 10:47:06 PM
Mohay Na Vissaroo Mai Jan Tera.mp3Mohay Na Vissaroo Mai Jan Tera.mp3 12635KB Jul 07 2013 10:44:28 PM
Naini Dekhon Gur Darshanoo.mp3Naini Dekhon Gur Darshanoo.mp3 12734KB Jul 07 2013 10:45:27 PM
Kehyaa Karnaa Ditta Lena.mp3Kehyaa Karnaa Ditta Lena.mp3 12970KB Jul 07 2013 10:31:02 PM
Sun Yaar Hamaray Sajjan.mp3Sun Yaar Hamaray Sajjan.mp3 13228KB Jul 07 2013 11:02:48 PM
Satgur Paas Benantiya Mile Naam Aadhaara.mp3Satgur Paas Benantiya Mile Naam Aadhaara.mp3 13347KB Jul 07 2013 10:59:58 PM
Pati Torai Malni Patti Patti Jeo.mp3Pati Torai Malni Patti Patti Jeo.mp3 13349KB Jul 07 2013 10:47:39 PM
Mere Madho Ji Satsangat.mp3Mere Madho Ji Satsangat.mp3 13389KB Jul 07 2013 10:43:21 PM
Inhi Ki Kirpaa kay Sazay.mp3Inhi Ki Kirpaa kay Sazay.mp3 13536KB Jul 07 2013 10:26:41 PM
Awal Allah Noor Upaya.mp3Awal Allah Noor Upaya.mp3 13571KB Jul 07 2013 10:09:23 PM
Soyee Rahi Prabh Khabar Na Jani.mp3Soyee Rahi Prabh Khabar Na Jani.mp3 13615KB Jul 07 2013 11:02:12 PM
Kudrat Kar Ke Vaseya.mp3Kudrat Kar Ke Vaseya.mp3 13895KB Jul 07 2013 10:34:52 PM
Meray Ram Rai Tu Santa Ka.mp3Meray Ram Rai Tu Santa Ka.mp3 13974KB Jul 07 2013 10:42:10 PM
Sajjan Sacha Patshah.mp3Sajjan Sacha Patshah.mp3 14331KB Jul 07 2013 10:58:21 PM
Samrath Guru Sir Hath Dharyoo.mp3Samrath Guru Sir Hath Dharyoo.mp3 14348KB Jul 07 2013 10:58:55 PM
Sajan Desh Videshreay.mp3Sajan Desh Videshreay.mp3 14556KB Jul 07 2013 10:57:48 PM
Waho Waho Gobind Singh.mp3Waho Waho Gobind Singh.mp3 14608KB Jul 07 2013 11:04:13 PM
Meet Karay Soi Hum Jana.mp3Meet Karay Soi Hum Jana.mp3 14753KB Jul 07 2013 10:40:20 PM
Mai Vanzaran Ram Ki.mp3Mai Vanzaran Ram Ki.mp3 14821KB Jul 07 2013 10:37:07 PM
Maango Raam Te Ik Daan.mp3Maango Raam Te Ik Daan.mp3 15281KB Jul 07 2013 10:36:38 PM
Jahun Kahun Apno Hi Chit.mp3Jahun Kahun Apno Hi Chit.mp3 15389KB Jul 07 2013 10:27:23 PM
Gursikh Meet Challo Gur Chaali.mp3Gursikh Meet Challo Gur Chaali.mp3 15562KB Jul 07 2013 10:21:02 PM
Deen Duniya Da Kamande.mp3Deen Duniya Da Kamande.mp3 15570KB Jul 07 2013 10:13:43 PM
Chandan Ka Birba Bhala.mp3Chandan Ka Birba Bhala.mp3 15650KB Jul 07 2013 10:13:02 PM
Nasro Mansoor Guru Gobind Singh.mp3Nasro Mansoor Guru Gobind Singh.mp3 15651KB Jul 07 2013 10:45:50 PM
Kahan Karo Jati Kahh Karo Paati.mp3Kahan Karo Jati Kahh Karo Paati.mp3 15766KB Jul 07 2013 10:29:30 PM
Bandey Bandagi Ikhtyar.mp3Bandey Bandagi Ikhtyar.mp3 15769KB Jul 07 2013 10:10:46 PM
Putaa Mataa Ki Aasees.mp3Putaa Mataa Ki Aasees.mp3 15806KB Jul 07 2013 10:49:39 PM
Man Mandar Tan Vaes Kalandar.mp3Man Mandar Tan Vaes Kalandar.mp3 15962KB Jul 07 2013 10:38:33 PM
Na Jaana Meo Na Jaana Jaali.mp3Na Jaana Meo Na Jaana Jaali.mp3 16054KB Jul 07 2013 10:44:54 PM
Inhi Ki Kirpa Ke Saje Ham He.mp3Inhi Ki Kirpa Ke Saje Ham He.mp3 16237KB Jul 07 2013 10:26:20 PM
Chal Ray Baikunth.mp3Chal Ray Baikunth.mp3 16244KB Jul 07 2013 10:12:36 PM
Prabh Ji Ko Naam Japat.mp3Prabh Ji Ko Naam Japat.mp3 16396KB Jul 07 2013 10:48:49 PM
Kawan Gun Pranpat.mp3Kawan Gun Pranpat.mp3 16662KB Jul 07 2013 10:30:42 PM
Kabir Laagi Preet Sujjaan Seion.mp3Kabir Laagi Preet Sujjaan Seion.mp3 16820KB Jul 07 2013 10:29:06 PM
Man Moorakh Kaha Bin Layae.mp3Man Moorakh Kaha Bin Layae.mp3 16878KB Jul 07 2013 10:39:46 PM
Satgur ha bohita virla kina vicharea.mp3Satgur ha bohita virla kina vicharea.mp3 16907KB Jul 07 2013 10:59:31 PM
Pran Kay Bachaiya.mp3Pran Kay Bachaiya.mp3 16919KB Jul 07 2013 10:49:14 PM
Gursikh Har Boloo.mp3Gursikh Har Boloo.mp3 16924KB Jul 07 2013 10:20:38 PM
Gur Sundar Mohan Paye Dharee.mp3Gur Sundar Mohan Paye Dharee.mp3 17249KB Jul 07 2013 10:20:12 PM
Kya Kahiyai kichh Kahi Na Jaye.mp3Kya Kahiyai kichh Kahi Na Jaye.mp3 17756KB Jul 07 2013 10:35:37 PM
Khoob Khoob Khoob.mp3Khoob Khoob Khoob.mp3 17944KB Jul 07 2013 10:31:30 PM
Ham Ehe Kaj Jagat Mohe Aye.mp3Ham Ehe Kaj Jagat Mohe Aye.mp3 18295KB Jul 07 2013 10:23:23 PM
Swami Saran Paryoo Darwaray.mp3Swami Saran Paryoo Darwaray.mp3 18508KB Jul 07 2013 11:03:17 PM
Rakkh Pita Prabh Maray.mp3Rakkh Pita Prabh Maray.mp3 18634KB Jul 07 2013 10:51:49 PM
Jan Trahe Trahe Sarnaagati.mp3Jan Trahe Trahe Sarnaagati.mp3 18669KB Jul 07 2013 10:27:51 PM
Sadhoo Rachna Ram Banai.mp3Sadhoo Rachna Ram Banai.mp3 18831KB Jul 07 2013 10:56:02 PM
Reham Teri Sukh Paya.mp3Reham Teri Sukh Paya.mp3 19246KB Jul 07 2013 10:53:21 PM
So Kyon Visraay Meri Maiey.mp3So Kyon Visraay Meri Maiey.mp3 19331KB Jul 07 2013 11:01:05 PM
Guru Gobind Sad Dhyaaeeai.mp3Guru Gobind Sad Dhyaaeeai.mp3 19595KB Jul 07 2013 10:21:32 PM
Sai Alkah Appaar Bhori Mann Vassay.mp3Sai Alkah Appaar Bhori Mann Vassay.mp3 19664KB Jul 07 2013 10:57:21 PM
Re Man Kaun Gat Hoye Hai Teri.mp3Re Man Kaun Gat Hoye Hai Teri.mp3 19819KB Jul 07 2013 10:52:51 PM
Tum Sach Dhiavo Mugad Mana.mp3Tum Sach Dhiavo Mugad Mana.mp3 19876KB Jul 07 2013 11:03:49 PM
Mil Agar Danabavad.mp3Mil Agar Danabavad.mp3 20023KB Jul 07 2013 10:43:52 PM
Beparwah Saddaa Rang Har Kay.mp3Beparwah Saddaa Rang Har Kay.mp3 20034KB Jul 07 2013 10:11:36 PM
Har ka Bilovana Bhalovo Mere Bhai.mp3Har ka Bilovana Bhalovo Mere Bhai.mp3 20096KB Jul 07 2013 10:24:24 PM
Gur Kaa Bachan Bassai Jee Nalay.mp3Gur Kaa Bachan Bassai Jee Nalay.mp3 20477KB Jul 07 2013 10:18:25 PM
Gur Puray Mari Rakh Laiye.mp3Gur Puray Mari Rakh Laiye.mp3 20983KB Jul 07 2013 10:19:45 PM
Rakho Laj Murar.mp3Rakho Laj Murar.mp3 20990KB Jul 07 2013 10:51:18 PM
Raj Leela Tayray Naam Banai.mp3Raj Leela Tayray Naam Banai.mp3 21285KB Jul 07 2013 10:50:29 PM
Dekhan Kuu Musthak.mp3Dekhan Kuu Musthak.mp3 21431KB Jul 07 2013 10:14:16 PM
Sabhai Jee Sammaal.mp3Sabhai Jee Sammaal.mp3 22197KB Jul 07 2013 10:53:55 PM
Chal Ray Baikunth Tujhey Lai Tarron.mp3Chal Ray Baikunth Tujhey Lai Tarron.mp3 22290KB Jul 07 2013 10:12:11 PM
Jyon Bhavai Tyon Mohe Pratipal.mp3Jyon Bhavai Tyon Mohe Pratipal.mp3 22305KB Jul 07 2013 10:28:40 PM
So Satgur Dhan Dhan.mp3So Satgur Dhan Dhan.mp3 22374KB Jul 07 2013 11:01:49 PM
Hon Tumri Karon Nitt Aas.mp3Hon Tumri Karon Nitt Aas.mp3 22543KB Jul 07 2013 10:25:56 PM
Gur Kay Charan Upar Meray Mathay.mp3Gur Kay Charan Upar Meray Mathay.mp3 23254KB Jul 07 2013 10:19:01 PM
Sachi Preet Hum Tum Sion.mp3Sachi Preet Hum Tum Sion.mp3 23978KB Jul 07 2013 10:55:12 PM
Kirit Prab Ki Gaoo Meri Rasna.mp3Kirit Prab Ki Gaoo Meri Rasna.mp3 24126KB Jul 07 2013 10:32:45 PM
Har Kaa Biloovana.mp3Har Kaa Biloovana.mp3 24263KB Jul 07 2013 10:25:04 PM
Mera Man Shabad Lago Gur Meetha.mp3Mera Man Shabad Lago Gur Meetha.mp3 24736KB Jul 07 2013 10:40:58 PM
Prabh Ji Ko Naam Japat Man Chain.mp3Prabh Ji Ko Naam Japat Man Chain.mp3 25060KB Jul 07 2013 10:48:19 PM
Kirat Prabh Ki Gao Meri Rasana.mp3Kirat Prabh Ki Gao Meri Rasana.mp3 25756KB Jul 07 2013 10:32:09 PM
Halay Yarra Halay Yarra Khushkhabri.mp3Halay Yarra Halay Yarra Khushkhabri.mp3 26959KB Jul 07 2013 10:22:55 PM
Dhyan Dharo Tehe Ko Man Me.mp3Dhyan Dharo Tehe Ko Man Me.mp3 26970KB Jul 07 2013 10:15:31 PM
Haal Mureeda Da Kehena.mp3Haal Mureeda Da Kehena.mp3 27737KB Jul 07 2013 10:22:14 PM
Asi Laal Tuz Bin Kaun Karay withKatha.mp3Asi Laal Tuz Bin Kaun Karay withKatha.mp3 28426KB Jul 07 2013 10:09:01 PM
Kirit Tuhari Koo Naa Paar.mp3Kirit Tuhari Koo Naa Paar.mp3 28781KB Jul 07 2013 10:33:29 PM
Koi Aan Milavay Mera Pritam.mp3Koi Aan Milavay Mera Pritam.mp3 29321KB Jul 07 2013 10:34:13 PM
Meray Man Shabad Lago Gur Meetha.mp3Meray Man Shabad Lago Gur Meetha.mp3 30878KB Jul 07 2013 10:41:49 PM
Kar Kirpa Vassoo Meray Hirday.mp3Kar Kirpa Vassoo Meray Hirday.mp3 31284KB Jul 07 2013 10:30:17 PM
Mere Heearey Rattan Nam.mp3Mere Heearey Rattan Nam.mp3 33371KB Jul 07 2013 10:43:01 PM
Nirgun Rakh Leeya Santan Kaa Sadkaa.mp3Nirgun Rakh Leeya Santan Kaa Sadkaa.mp3 36353KB Jul 07 2013 10:46:47 PM
Baisakh Suhava Taa Laggee.mp3Baisakh Suhava Taa Laggee.mp3 37137KB Jul 07 2013 10:10:21 PM
AsaDiVaar2.mp3AsaDiVaar2.mp3 46953KB Jul 07 2013 10:07:51 PM
AsaDiVaar1.mp3AsaDiVaar1.mp3 62836KB Jul 07 2013 10:06:39 PM
Gur Arjun Vitton Kurbani.mp3Gur Arjun Vitton Kurbani.mp3 65648KB Jul 07 2013 10:17:54 PM
Directory Listing Script ©2008 Evoluted, Web Design Sheffield.